Projecten

Netwerk Rondom

Veel ouders met een kind met een (ernstig) verstandelijke beperking worden geconfronteerd met de vraag wie de zorg voor hun kind overneemt als zij dat niet meer kunnen. Stichting Netwerk Rondom - opgezet vanuit ouders zelf - heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld. Op een structurele manier gaan ouders daarmee aan de slag. Het resultaat is een ZorgTestament opgebouwd uit 12 verschillende zorgvelden. 

Marian Geling - vanuit het Netwerkhuis - is vanaf januari 2019 voor 1,5 dag in de week aangesteld als projectleider. Het is aan haar de organisatie te professionaliseren. 

Studiecoaches voor studenten met autisme

Jongeren met een vorm van autisme die na de havo of MBO-opleiding door willen naar het HBO hebben daarvoor veelal meer dan voldoende intellectuele vermogens. Wat ze lastiger vinden is het plannen en organiseren van hun studie. Daarvoor is het concept "vrijwillige studie coaches" ontwikkeld. Eerst bij Fontys in Eindhoven, later ook bij de Haagse Hogeschool. Ouderen, veelal 50+, vaak ook gepensioneerd, hebben wekelijks een gesprek, stellen oplossingsgerichte vragen en ondersteunen de jongeren bij het vinden van hun eigen weg binnen de opleiding. Voor zowel de jongeren en als de vrijwilligers een positieve ervaring. 

De actieve ontmoeting

De actieve ontmoeting

Een paar keer in de week is een buurt- of zorgcentrum startpunt voor een actieve ontmoeting van buurtbewoners. 

Op een vast tijdstip elkaar ontmoeten, samen wandelen en na afloop koffie drinken. 

  

Van 2015 - 2017 zijn er op drie plaatsen in het land, pilots uitgevoerd, mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stlchting Sluyterman van Loo en het RCOAK.

 

Nu anno 2018 zijn nog steeds actieve ontmoetingen. Wil je weten waar of wil je er zelf een opzetten, voor meer informatie ga naar de actieve ontmoeting

Prokkelweek

Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Prokkelen gebeurt het hele jaar door, maar om er breed aandacht voor te vragen is er elk jaar een Prokkelweek: de eerste week van juni. 

Marian Geling - verbonden aan het Netwerkhuis - staat aan de wieg van de Prokkelweek en is de landelijk projectleider. 

omslag_event_15_november.png

E-learning - voorbeeld